Ömer Faruk Aslan

Diş Hekimi

Diş Hekimi Ömer Faruk Aslan.
Adıyaman üniversitesi Diş hekimliği fakültesi üniversite hayatına başlayıp Gaziantep Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olup aktif olarak İstanbul’da mesleğini icra etmektedir.
2019 yılından beri Naxis implant firmasının Türkiye danışman hekimliği ve genel koordinatörlüğünü yapmaktadır.
Sosyal olarak çok sayıda mesleki topluluk başkanlığı ve yönetim kurulunda bulunmuştur. Türkiye’deki ilk diş hekimliği öğrenci derneği genç diş hekimliği derneğinin kurucu üyelerindendir.


He started his university life at Adıyaman University Faculty of Dentistry, graduated from Gaziantep Faculty of Dentistry and actively practices his profession in Istanbul.
He has been the consultant physician and general coordinator of Naxis implant company in Turkey since 2019.
Socially, he has served as president and board member of many professional societies. He is one of the founding members of the Young Dentistry Association, the first dental student association in Turkey.

Sosyal Hesapları